tel. 12 653 07 00
Systemy Informatyczne   -   Przetwarzanie faktur


Oprogramowanie Lectum -przyspieszenie wprowadzania danych z faktur
Oprogramowanie Lectum służy do przyspieszenia pracy związanej z wprowadzaniem danych z zeskanowanych faktur. Schemat pracy z programem jest następujący. Operator określa dowolną ilość danych jakie maja być odczytywane ze skanu, np. NIP, nr faktury, wartość. Jednorazowo do każdej danej operator przyporządkowuje klawisz skrótu, np. NIP=F1, nr faktury=F2, wartość=F3. Jednorazowo operator wskazuje przez prosty interfejs graficzny w którym oknie aplikacji finansowo – księgowej ma znajdować się konkretna pozycja (NIP, nr faktury, wartość). Naciskając F1 operator ma za zadanie znaleźć na skanie NIP, zaznaczyć go myszką oraz potwierdzić poprawność i zapis przez ponowne naciśnięcie F1. Analogiczne operacje wykonywane są dla każdej kolejnej danej (F2, odnalezienie, zaznaczenie, F2 itd.). Zaznaczony tekst jest rozpoznawany automatycznie i zamieniany na postać tekstową.

Zalety rozwiązania
Zalety rozwiązania sa następujące:

 • nawet kilkukrotne przyspieszenie wprowadzania danych
 • mniejsza ilość błędów związanych z wprowadzaniem danych
 • prosta i tania integracja z dowolnym oprogramowaniem finansowo-księgowym
 • elastyczny system licencjonowania
 • możliwość modyfikacji funkcjonalności oprogramowania celem dostosowania do wymagań użytkownika
 • rozsądna cena


Funkcjonalność

 • możliwość wprowadzania dowolnych danych z zeskanowanych dokumentów
 • możliwość konfigurowania typów danych oraz kolejności wprowadzania danych
 • możliwość sprawdzania sum kontrolnych danych
 • jednorazowa konfiguracja oprogramowania do pracy z niemal dowolnym oprogramowaniem finansowo-księgowym

 • © Trigona Sp. z o.o. 2006 - 2023 powered by racus.pl