tel. 12 653 07 00
Usługi   -   Usługi instalacyjne

W ramach dostaw sprzętu i oprogramowania oferujemy dodatkowo szeroko pojęte usługi instalacyjno-wdrożeniowe. Instalacje odbywają się po uprzednim dwustronnym uzgodnieniu zakresu prac. Dla małych instalacji są to najczęściej uzgodnienia ustne lub emailowe. Dla dużych wdrożeń wdrożenia są poprzedzane wykonaniem projektu technicznego. Instalacje mogą się odbywać w siedzibie klienta lub zdalnie, przez internet.
W zależności od typu instalowanego sprzętu/systemu wdrożenie może zawierać:
- prace kablowe - doprowadzenie okablowania zasilającego i sieciowego do instalowanych urządzeń
- instalację i konfigurację sprzętu - podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu instalacji, oraz jego konfiguracja
- instalacja oprogramowania - zarówno oprogramowania sprzętowego jak i bazodanowego
- szkolenie lub instruktaż

Nasze laboratorium serwisowo-techniczne pozwala na opracowanie studium wykonalności wdrożenia systemu przed wdrożeniem. Taka usługa ma zastosowanie podczas wdrożeń pionierskich i niestandardowych.


  • © Trigona Sp. z o.o. 2006 - 2023 powered by racus.pl