tel. 12 653 07 00
Usługi   -   Dzierżawa systemów

Większość proponowanych przez nas rozwiązań może być oferowana w postacii dzierżawy. Usługa ta polega na udostępnieniu sprzętu na czas użytkowania bez konieczności uiszczenia opłaty za cały system. Klient uiszcza opłatę za korzystanie z systemu okresowo, miesięcznie lub kwartalnie. Pozwala to na lepszą kontrolę nad kosztami zakupu (nie wymaga wpłacenia całej kwoty za wdrożony system).
Usługa wymaga podpisania umowy dzierżawy - szczegóły do negocjacji.


  • © Trigona Sp. z o.o. 2006 - 2023 powered by racus.pl