tel. 12 653 07 00
Systemy Informatyczne   -   Bezgotówkowa obsługa baru

System obsługi płatności bezgotówkowych w klubie, barze lub dyskotece

Założenia
Każdy z klientów klubu otrzymuje elektroniczną kartę klubową (wykonaną w technice zbliżeniowej RFID). Karty klubowe są wydawane przy wejściu do klubu po okazaniu dowodu osobistego. W celu przyspieszenia wydawania karty dowody osobiste są skanowane, aby dane z dowodu automatycznie i szybko były wprowadzone do systemu. Na karcie klubowej zostanie nadrukowane imię i nazwisko klienta oraz zdjęcie z dowodu osobistego.
Przy wydawaniu karty lub przy kolejnym wejściu do klubu klient może doładować kartę dowolną kwotą, która w pubie będzie mogła być przeznaczona na zakupy (usługi, drinki itp.).
W barach zostaną zainstalowane terminale do obsługi płatności bezgotówkowych. Wydanie drinku w barze będzie rejestrowane się przez odczytanie karty w terminalu (zbliżenie karty do czytnika wewnątrz urządzenia). Wartość drinka zostanie odjęta od aktualnego stanu konta - karty.
Do zarządzania systemem jest przygotowana dedykowana strona internetowa z możliwością logowania się  dla właściciela klubu oraz klientów.
Klient będzie mógł doładować kartę bezpośrednio ze swojego konta w banku lub ze swojej karty kredytowej za pomocą płatności elektronicznych, mechanizm ten będzie dostępny na stronie internetowej klubu.
Karty klubowe będą umożliwiały dostęp do stref VIP na terenie obiektu. Uprawnienia do wejścia do strefy VIP będą przyznawane przez administratora systemu lub podczas wydawania karty.


Korzyści płynące z wdrożenia
Uruchomienie płatności bezgotówkowych usprawnia obsługę klubu. Najważniejsze korzyści możliwe do osiągnięcia po pełnym wdrożeniu systemu to:

 • znaczne zwiększenie bezpieczeństwa na terenie obiektu,
 • znaczne ograniczenie możliwości wydawania bezpłatnych drinków przez barmanów,
 • przyspieszenie obsługi klientów odwiedzających klub,
 • precyzyjna rejestracja informacji o klientach odwiedzających klub (bezbłędny odczyt danych MRZ z dowodów osobistych),
 • podgląd w czasie rzeczywistym informacji o liczbie osób odwiedzających obiekt,
 • szybkie sortowanie i przeszukiwanie list klientów,
 • łatwe sporządzanie raportów,
 • prowadzenie analizy statystycznej preferencji klientów,
 • redukcja kosztów obsługi.

Rejestracja klientów
Klient wchodzący po raz pierwszy do obiektu przedstawia dowód osobisty lub prawo jazdy. Obsługujący przykłada dokument do czytnika i ewentualnie koryguje odczytane dane. Wydaje gościowi imienną kartę klubową ze zdjęciem. Klient opuszczając obiekt rejestruje to w systemie przykładając kartę do czytnika przy wyjściu. Zaletą systemu jest możliwość obsługi wielu stanowisk. Każde stanowisko ma połączenie z serwerem przez lokalną sieć komputerową. Dzięki temu klient może wejść jedną bramką i opuścić obiekt inną. Nad spójnością danych czuwają mechanizmy serwera oraz bazy danych.

Stanowisko do rejestrowania klientów składa się z komputera PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP lub Windows 7 oraz specjalnego czytnika (skanera) dowodów osobistych i praw jazdy. Obsługa stanowiska nie wymaga specjalnych umiejętności. Przebiega ona w kilku krokach:

 • operator umieszcza dokument na skanerze,
 • urządzenie uruchamia się automatycznie i dokonuje odczytu danych z dokumentu,
 • system samodzielnie sprawdza poprawność odczytu serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL,
 • na ekranie komputera wyświetlą się odczytane dane,
 • klient doładowuje konto karty wybraną przez siebie kwotą w złotówkach,
 • operator skanuje kartę klubową czytnikiem USB podłączanym do komputera, co stanowi ostateczne potwierdzenie wejścia gościa na teren obiektu,
 • jeśli istnieje taka potrzeba to operator może wprowadzić dodatkowe informacje oraz uwagi za pomocą klawiatury.

Do zadruku kart plastikowych używa się specjalizowanych drukarek do kart wykonujących trwały zadruk metodą termosublimacji. Urządzenie posiada zasobnik (podajnik) na niezadrukowane karty. Na karcie może być wydrukowane zdjęcie w kolorze oraz inne, dowolne dane. Urządzenie jest podłączane do komputera przez interfejs USB. Jako barwnik wykorzystywane są specjalne taśmy barwiące dostarczane w formie wygodnej, łatwej do wymiany, kasety. Proces wydruku karty trwa kilka sekund. Urządzenie po wykonaniu nadruku zabezpiecza powierzchnie karty lakierem ochronnym. Tak przygotowane karty nadają prestiżu klubowi, oraz są trwałe i estetyczne.

Obsługa drukarki do kart ogranicza się do wymiany kasety z barwnikiem co 100 wydruków. Sam proces wymiany jest maksymalnie uproszczony i możliwy do wykonywania przez operatora bez specjalnego przeszkolenia.

 
Terminale do rejestracji płatności
Transakcja zakupu jest rejestrowana przez wewnętrzne terminale płatnicze wykorzystujące karty zbliżeniowe. Terminale są wyposażone w dedykowane oprogramowanie umożliwiające wpisanie kwoty transakcji lub wybór z listy usług/drinków. Klient podaje kartę barmanowi, po czym barman zbliża kartę do czytnika Następnie wybiera z menu terminala typ drinka lub wpisuje ręcznie z klawiatury wartość drinka. Kwota zostaje odjęta z konta klienta, a transakcja jest rejestrowana w centralnej bazie danych. Opcjonalnie jest możliwość wpisania kodu PIN przez klienta w celu zaakceptowania transakcji. Terminale są podłączane do bazy danych przez interfejs LAN. Logowanie kelnerów do terminala może odbywać się przez podanie loginu i pinu lub przez włożenie karty chipowej (stykowej) do terminala.


Strefy VIP – system kontroli dostępu
Do kontroli dostępu wykorzystywane są czytniki kart kompatybilne z czytnikami w terminalach płatnościowych. W ten sposób ta sama karta może być wykorzystywana do płatności i do wejść do stref chronionych. Czytniki zostaną zainstalowane przy wejściu do klubu – w celu potwierdzenia ważności karty klubowej przez ochronę oraz przy wejściu i/lub wyjściu do stref, które mają być chronione (w tym stref VIP).
Czytniki posiadają interfejs LAN oraz mają możliwość sterowania elektrozaczepem zamontowanym w drzwiach. W przypadku, gdy czytniki są instalowane z dwóch stron drzwi konieczne jest zainstalowanie awaryjnego przycisku otwierania drzwi od strony wewnętrznej. Oferowane przez nas czytniki są najwyższej jakości i mogą pracować na zewnątrz pomieszczeń, w niskich temperaturach.

Bezpieczeństwo systemu
Wszystkie informacje przechowywane są na serwerze. Bezpieczeństwo tych danych zależy wyłącznie od stopnia zabezpieczenia serwerowni. System wymaga jedynie lokalnego połączenia sieciowego z komputerami na stanowiskach obsługi. Do poprawnej pracy nie jest konieczne połączenie z siecią internet. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko zewnętrznej ingerencji w przechowywane informacje.
Operatorzy obsługujący gości nie mają dostępu do zgromadzonych danych. Mogą oni jedynie sprawdzać i poprawiać dane aktualnie obsługiwanego gościa. Każdy operator ma swój unikalny login i hasło. W bazie danych, razem z informacjami o gościu przechowywane są dane operatora, który wpuścił tego gościa do obiektu i zarejestrował jego wyjście.
Administrator oprócz nadawania uprawnień poszczególnym operatorom ma też możliwość przeszukiwania i sortowania informacji, sporządzania zestawień i raportów. W gestii administratora pozostaje tworzenie kopii zapasowych bazy danych oraz ewentualnego odtwarzania bazy z zapisanych kopii, ma on możliwość usunięcia danych z wybranego okresu.

Wymagania systemowe
Stanowisko obsługi:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik lub nowszy (dla Windows XP),
 • 256 MB pamięci RAM (dla Windows XP),
 • 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym (dla Windows XP),
 • monitor 800x600, 256 kolorów,
 • karta sieciowa,
 • dwa wolne porty USB,
 • monitor, klawiatura, mysz,
 • system operacyjny Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 7,
 • platforma Microsoft .NET Framework 3.5,


Serwer:
- Microsoft SQL serwer.


Licencjonowanie
Na oprogramowanie składają się następujące elementy:

 • aplikacja serwerowa i administratora,
 • aplikacja do rejestracji klientów,
 • aplikacja na terminale,
 • aplikacja do systemu kontroli dostępu (czytniki kontroli wejść do stref VIP).

 • © Trigona Sp. z o.o. 2006 - 2021 powered by racus.pl